Aktualności

412-438-2863

Informacja Zarządu dotycząca opłacalności składek w 2019 roku.
K.&K, Zarząd informuje, że składka członkowska oraz tryb jej opłacania w roku 2019 pozostają bez zmian.
Również zasady korzystania ze strzelnicy na Pasterniku przez naszych członków nie ulegają zmianie.
Przypominamy natomiast, że tylko do końca stycznia br. składka na Region IPSC PL wynosi 150,00,- zł.
Po tym terminie wynosi już 200,00 zł.
Więcej informacji na stronie : www. ipsc-org.pl. / składki.
Na stronie Regionu znajdziecie również najnowszą wersję przepisów IPSC we wszystkich rodzajach broni.
Zarząd
Wpis: AK

Zebranie członków Związku – 29 stycznia 2019

K.&K.,

zgodnie z obietnicą daną Wam podczas wieczoru Wigilijnego wracamy do tradycji zebrań klubowych w formie comiesięcznych spotkań seminaryjnych.
Ponieważ uruchomiliśmy w ub. roku sekcję kolekcjonerską, pierwsze styczniowe zebranie poświęcone będzie właśnie tej tematyce.
Seminaria prowadzić będzie jeden z największych autorytetów w zakresie historii rozwoju sportów obronnych w Polsce, kolekcjonerstwa i jego uwarunkowań prawnych – v-ce Prezes MZSS, kol. Marian Ożóg.

Zapraszamy wszystkich członków w dniu 29 stycznia / wtorek / na godzinę 19:00 do Domku Myśliwskiego na Pasterniku.
Będzie tradycyjnie już coś słodkiego, kawa i herbata.

Tematyka pierwszego seminarium :

KOLEKCJONOWANIE BRONI – WYKŁAD INAUGURACYJNY

a. Podstawy kolekcjonowania broni palnej w Polsce : stan prawny, stowarzyszeniowy ruch kolekcjonerski na terenie Małopolski. (czas: 5 min)
b. Źródła wiedzy w ramach poszukiwań indywidualnych. (czas: 10 min)
c. Podstawowe problemy kolekcjonera: nabycie eksponatu, określenie jego stanu, konserwacja i sposoby przechowywania, opis eksponatu – propozycje dokumentowania jego historii. (czas: 10 min)
d. Bronioznawstwo: podstawowe problemy w świetle prac badawczo-opisowych (propozycje metodologii działań). (czas: 5 min)
e. Systematyka broni, nazewnictwo: na podstawie wybranych egzemplarzy broni wytworzonych w XIX i XX wieku. (czas: 20 min)
f. Omówienie jednostkowego egzemplarza broni – rys historyczny. (czas: 10 min)
g. Podsumowanie wykładu, odpowiedzi na pytania oraz propozycje co do tematyki kolejnych wykładów, sprawy organizacyjne. (czas: 10 min)

Omówimy także sprawy związane z kalendarzem imprez sportowych w roku 2019, zasadami przyznawania licencji sportowych, nowych zasad funkcjonowania portalu informatycznego oraz rejestracyjnego członków PZSS a także kwestie seminariów i szkoleń sędziowskich w roku bieżącym.
Zebranie powinniśmy zakończyć ok. godz. 21:00.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd

(831) 500-2203

Boże Narodzenie 2018-1

Licencje zawodnicze na 2019

Koleżanki i koledzy,

By przedłużyć licencję zawodniczą na rok 2019 należy:

 1. Zgłosić to w portalu PZSS ze swojego konta
  1. Zalogowanie się na konto w nowym portalu PZSS
   Należy otworzyć stronę /portal.pzss.org.pl/
   i wpisać jako login swój adres mailowy, a jako hasło za pierwszym razem podać swój PESEL.
   Następnie po wejściu pierwszą czynnością jest zmiana hasła na nowe (powtórzyć jako stare PESEL i 2x nowe) i zaakceptować regulamin.
   W razie problemów proszę pisać na zbyszek002@op.pl
  2. Uzupełnienie danych w profilu
   Należy otworzyć swój profil (klikając „ZAWODNIK / Edytuj”) i sprawdzić czy przy każdej czerwonej gwiazdce jest coś wpisane i ew. Zapisz.
  3. Zażądanie licencji z konta w PZSS
   Ze swojego konta należy kliknąć „Licencje i patenty”, a następnie kliknąć „Przedłuż licencję na ..” (i punkt 4). Wypełnić odpowiednie pola co do rodzaju broni i kliknąć „Złóż wniosek”
 2. Dostarczyć wniosek papierowy do kol. Zbyszka wraz z 60 zł.
  1. Wydrukować wniosek ze strony PZSS /www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf
  2. Wypełnić wniosek i dostarczyć do klubu lub wysyłać skan na adres zbyszek002@op.pl (w tytule maila Licencja 2019 – Imię NAZWISKO)
  3. Wysyłać maila z linkami do komunikatów z zawodów wpisanych do powyższego wniosku na ten sam adres email, wskazane by razem z wnioskiem
  4. Należy wpłacić 60 zł na konto członka Zarządu: Zbigniew Szuba w mBanku z polem Tytułem: Licencja 2019 – Imię Nazwisko
   Nr rachunku: 77 1140 2004 0000 3902 3583 2017 lub dostarczyć pieniądze osobiście.

Wpis: AK

Potrzebni sędziowie i helperzy

Witamy

Zapraszamy do sędziowania zawodów „CLC II” 25 listopada. Potrzebujemy 3 kompletów sędziów. Także zapraszamy helperów. Mile widziani młodzi sędziowie – świetna okazją na naukę. Uwaga! Niestety z powody kolizji zawodów z Nocnymi zawodami Arsenału, nie będziemy mieli możliwości zrobienia pre-match’u przed zawodami. Tych sędziów, którzy chcą strzelać, prosimy wybrać opcję ze strzelaniem.(228) 294-6132

W razie pytań proszę dzwonić 731567203

Best Regards
Anatoli Putseyeu
Wpis: AK

CLC II

Strzelanie organizujemy w 8-osobowych składach w dwóch turach.

Termin zawodów – najbliższa niedziela 25 listopada 2018. Nie koliduje z zakazem przemieszczania broni, który zaczyna się 1-go grudnia!
Match Director: Anatoli Putseyeu
Range Master: Wiesław Burzec
Miejsce – Strzelnica na Pasterniku (część myśliwska)
Rozpoczęcie zapisów: godz. 09:30 (SQ 1-3) oraz 11:30 (SQ 4-6) – dolny budynek.

Liczba torów – 4
Strzałów ogółem – około 70.
Opłata startowa (przelewem): 80zł
Opłata startowa (gotówką w dzień zawodów): 90zł
Będzie jak zwykle coś słodkiego oraz kawa i herbata.

Prosimy o uiszczanie opłaty startowej przelewem na konto klubu z „CLC II” w tytule:

Związek Strzelectwa Dynamicznego
Ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994

23 listopada po godzinie 20 nastąpi weryfikacja wpłat. Osoby które nie wpłaciły opłaty startowej na konto klubu zostaną przeniesione na listę rezerwowych.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w zawodach po wpłaceniu na miejscu o ile w niedzielę będą wolne miejsca, według kolejności przybycia.

Zapraszamy do rejestracji 203-927-6323.

Wyniki zawodów

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!

Stage
6365284922

6465366464

Witajcie

Zapraszamy chętnych do pomocy przy budowie zawodów 17 listopada. Potrzebujemy 5-6 osób do pomocy – mile widziani nowi koledzy. Planujemy zacząć po godzinie 15-ej. Spotykamy się przy naszych garażach na strzelnicy (na górze).

Również zapraszamy helperów w niedziele, 18 października.

Zgłoszenia pod linkiem (559) 462-9387

Numer telefonu w razie pytań – 731567203
Anatoli
Wpis: AK

inconsequential

Match Director: Anatoli Putseyeu
Range Master: Adam Włoczewski

Szczegóły zawodów :
Miejsce: Kraków, strzelnica Pasternik, część myśliwska
Termin: 18.11.2018
Klasy: karabin Open, Standard, PCC
Czas: tura I 10:00 – 12:00, tura II 12:00 – 14:00 (w tym PCC)
Zapisy: tura I od 9:30, tura II od 11:30

Liczba torów: 4 tory
Ilość punktowanych trafień: 92
Wpisowe: 100 PLN

16.11.2018 po godzinie 20 nastąpi weryfikacja wpłat. Osoby które nie wpłaciły opłaty startowej na konto klubu zostaną przeniesione na listę rezerwowych. W przypadku przelewów zlecanych w piątek prosimy o zabranie ze sobą na zawody potwierdzenia przelewu.
Nr konta do przelewu:
13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w zawodach po wpłaceniu na miejscu o ile w niedzielę będą wolne miejsca, według kolejności przybycia.
W tytule przelewu prosimy zawrzeć następujące informacje: “Imię i nazwisko zawodnika – (nazwa zawodów)”

Zapraszamy do rejestracji online.
W przypadku małej ilości rejestracji na turę popołudniową organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodników z tej na poranną, po wcześniejszym kontakcie z zawodnikami.