Kar Payý Kar Oraný Döviz
  1000 TL 1000 USD 1000 EUR
1 Ay Vadeli 5.30 1.69 1.71
3 Ay Vadeli 15.11 5.42 4.82
6 Ay Vadeli 31.36 11.05 10.39
1 Yýl Vadeli 61.57 23.57 23.54
1 Ay Ara Öd. 5.45 1.75 1.77
3 Ay Ara Öd. 16.19 5.87 5.22
6 Ay Ara Öd. 33.60 11.97 11.26
07.06.2014 tarihinde vadesi dolan hesaplara daðýtýlan brüt kâr paylarýdýr.(Esnek vadeli hesaplarýn kâr daðýtým oranlarý vadeye göre deðiþiklik göstermektedir.)
  % TL % USD % EUR
1 Ay Vadeli 6.24 1.99 2.02
3 Ay Vadeli 6.06 2.17 1.93
6 Ay Vadeli 6.36 2.24 2.11
1 Yýl Vadeli 6.17 2.36 2.36
1 Ay Ara Öd. 6.42 2.06 2.08
3 Ay Ara Öd. 6.49 2.36 2.09
6 Ay Ara Öd. 6.81 2.43 2.28
07.06.2014 tarihinde vadesi dolan hesaplara daðýtýlan yýllýk brüt kâr payý oranlarýdýr.
  Alýþ Satýþ
USD 2.02000 2.13000
EURO 2.75311 2.90362
ALTIN 80.69398 85.25855
07.06.2014 tarih, 01:28 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisi olup iþlem kuru olarak internet þubemizdeki nihai kur geçerlidir.